Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Szkoła Podstawowa nr 34 im. S.Dubois w Warszawie

Świetlica

Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności: Zadania świetlicy

W naszej świetlicy:

 • Odpoczywaj;
 • Baw się;
 • Bierz udział w codziennych zajęciach;
 • Zdobywaj nową wiedzę;
 • Rozwijaj swoje zainteresowania;
 • Poszerzaj zakres swoich możliwości;
 • Uczestnicz w zabawach i grach sportowych;
 • Ucz się współdziałania w zespole;
 • Wygrywaj nagrody w organizowanych konkursach;
 • Współtwórz gazetkę, kronikę i świetlicowy śpiewnik;
 • Szanuj cudzą własność jak własną;
 • Ucz się wypowiadać swoje myśli i słowa tak, aby nikogo nie urazić;
 • Bądź kulturalnym i dobrym kolegą;
 • Opiekuj się zwierzętami;
 • Wspieraj zbiórkę darów na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska;
 • Ratuj lasy – zbierając makulaturę;
 • Dbaj o porządek w sali (o książki, gry planszowe i zabawki);
 • Chętnie pełnij rolę dyżurnego;
 • Dbaj o porządek i estetykę swojego otoczenia;
 • Staraj się zdobyć nagrodę Złotego Świetlika... :)