Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Szkoła Podstawowa nr 34 im. S.Dubois w Warszawie

Akcja charytatywna dla IOP w Otwocku

Jak co roku, podczas wiosennego kiermaszu zbieraliśmy pieniądze, by wspomóc potrzebujących... :)

Tym razem wybraliśmy Stowarzyszenie "Mamy tę moc", z którym wspomogliśmy Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku.

I tak o to dziś, razem z Panią Agnieszką Maroń (współzałożycielką stowarzyszenia), w Dzień Dziecka, reprezentując uczniów i wychowawców świetlicy przy SP 34 oraz stowarzyszenie „Mamy tę moc”, miałyśmy zaszczyt przekazać dary dla maluszków... Dziękujemy, jeszcze raz, wszystkim darczyńcom! :)

Łączę pozdrowienia,

Katarzyna Sas

Wszystkie dzieci nasze są! :)