Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Szkoła Podstawowa nr 34 im. S.Dubois w Warszawie

Klasy 1-3

 

Miesiąc

 

 Tytuł i rodzaj konkursu

Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu

WRZESIEŃ

„ Pamiętnik z wakacji” – forma dowolna-konkurs literacki, plastyczny

Sylwia Wiśniewska

 

PAŹDZIERNIK

„Piosenka powstańcza”- konkurs  muzyczny

Katarzyna Bartlewska

LISTOPAD

"Moja Ojczyzna wierszem malowana" - konkurs recytatorski

Iwona Jarosławska

GRUDZIEŃ

„Święty Mikołaj w XXI wieku”- konkurs plastyczno-techniczny

Beata Niksińska

MARZEC

"Oznaki wiosny" - konkurs fotograficzny

Małgorzata Kononiuk

KWIECIEŃ

"Palma wielkanocna" - konkurs plastyczno-techniczny

Anna Romczyk 

MAJ

Turniej piłki nożnej

Dorota Wolak