Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Szkoła Podstawowa nr 34 im. S.Dubois w Warszawie

Kadra

DYREKTOR Joanna Bogdańska
nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel dyplomowany
WICEDYREKTOR
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
REEDUKACJA
Elżbieta Czaja
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel dyplomowany
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Dorota Wolak
wychowawca kl.1a
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
TECHNIKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW 
Beata Niksińska
wychowawca kl.1b
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki w kl.4-6, edukacji dla bezpieczeństwa w kl.8 i języka polskiego dla obcokrajowców
nauczyciel dyplomowany
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
PLASTYKA
JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW
Sylwia Wiśniewska
wychowawca kl.3a
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl.4-7 i języka polskiego dla obcokrajowców
nauczyciel dyplomowany
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Anna Romczyk
wychowawca kl.3b
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Katarzyna Bartlewska
wychowawca kl.2a
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel dyplomowany
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Iwona Jarosławska
wychowawca kl.2b
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel dyplomowany
JĘZYK NIEMIECKI Katarzyna Gnyp-Dukat
wychowawca kl.5c
nauczyciel języka niemieckiego w kl.4-8
nauczyciel mianowany
JĘZYK POLSKI
JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW
Joanna Klochowicz-Niksińska
wychowawca kl.7b
nauczyciel języka polskiego w kl.4-8 i języka polskiego dla obcokrajowców
nauczyciel dyplomowany
JĘZYK POLSKI Renata Piotrowska
wychowawca kl.7c
nauczyciel języka polskiego w kl.4-8
nauczyciel mianowany

Małgorzata Okieńczyc
wychowawca kl.4a
nauczyciel języka polskiego w kl.4-8
nauczyciel dyplomowany
JĘZYK ANGIELSKI Magdalena Gajowiecka
wychowawca kl.8a
nauczyciel języka angielskiego w kl.4-8
nauczyciel dyplomowany

JĘZYK ANGIELSKI
MUZYKA

Olha Kozlovska
wychowawca kl.6b
nauczyciel języka angielskiego w kl.1-3, kl.5-6, muzyki w kl.4-7
nauczyciel mianowany
JĘZYK ANGIELSKI

Joanna Mojsiuk  wychowawca kl.5d
nauczyciel języka angielskiego w kl.4-8
nauczyciel mianowany
HISTORIA Ewa Kowalik
nauczyciel historii w kl.4-8
nauczyciel dyplomowany
HISTORIA Marlena Łubińska
wychowawca kl.5b
nauczyciel historii w kl.4-8
nauczyciel mianowany
PRZYRODA
GEOGRAFIA
Anna Talik
wychowawca kl.8b
nauczyciel przyrody w kl.4-6 i geografii w kl.7-8
nauczyciel dyplomowany
PRZYRODA
BIOLOGIA
Aldona Borowa
wychowawca kl. 5a
nauczyciel przyrody w kl.4-6 i biologii w kl.7-8
nauczyciel dyplomowany
MATEMATYKA    Anna Bernatek
wychowawca kl.6a
nauczyciel matematyki w kl.4-8
nauczyciel dyplomowany
MATEMATYKA
INFORMATYKA
Renata Sawicka
nauczyciel matematyki i informatyki w kl.4-8
nauczyciel mianowany
MATEMATYKA

Paulina Kulaszewska
wychowawca kl.4b
nauczyciel matematyki w kl.4-8
nauczyciel mianowany
FIZYKA Radosław Boryszewski
nauczyciel fizyki w kl.7-8
nauczyciel 
CHEMIA Sylwia Kamińska
nauczyciel chemii w kl.7-8
nauczyciel 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Agnieszka Szczypek
nauczyciel wychowania fizycznego w kl. 4-8 i gimnastyki korekcyjnej w kl. 1-3
nauczyciel dyplomowany
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Magdalena Gryka
wychowawca kl.7a
nauczyciel wychowania fizycznego w kl.4-8
nauczyciel mianowany
RELIGIA ks.Andrzej Gos
nauczyciel religii w kl.3, 7, 8
nauczyciel mianowany

Elżbieta Jachimczyk
nauczyciel religii w kl.1-2, 4-6
nauczyciel mianowany
BIBLIOTEKA Anita Paul
nauczyciel bibliotekarz
nauczyciel kontraktowy
ŚWIETLICA Lidia Piwowarczyk
kierownik świetlicy
nauczyciel świetlicy kl.4
nauczyciel dyplomowany
ŚWIETLICA Maria Murawska
nauczyciel świetlicy kl.1a
nauczyciel kontraktowy
ŚWIETLICA Agnieszka Krzywicka
nauczyciel świetlicy kl.1b
nauczyciel mianowany
ŚWIETLICA Anna Metera
nauczyciel świetlicy kl.3a
nauczyciel stażysta
ŚWIETLICA Kinga Grecz
nauczyciel świetlicy kl.3b
nauczyciel mianowany
ŚWIETLICA Katarzyna Sas
nauczyciel świetlicy kl.2a
nauczyciel kontraktowy
ŚWIETLICA Agnieszka Matuszewska
nauczyciel świetlicy kl.2b
nauczyciel dyplomowany
ŚWIETLICA Iwona Iwańska
nauczyciel świetlicy kl.4
nauczyciel kontraktowy
ETYKA Wiktor Wawrzyniak
nauczyciel etyki w kl.1-8
nauczyciel kontraktowy