Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Szkoła Podstawowa nr 34 im. S.Dubois w Warszawie